Møte om styrking av sjøsikkerheten for fritidsflåten

23 oktober 2017
Møte om styrking av sjøsikkerheten for fritidsflåten

Sjøsikkerhet stod i fokus da KNBFs President og generalsekretær møtte Sjøfartsdirektoratet og Statens Havarikommisjon Sjøfart.

Den 18. oktober var Sjøfartsdirektoratet vertskap for et felles møte mellom de tre foran nevnte maritime aktører. Tema for møtet var:

1. Ulykkesgruppe/ kommisjon for å avdekke årsaker til ulykker i Fritidsflåten
2. Obligatorisk båtregister i offentlig regi
3. Økt kompetanse for førere av hurtiggående fritidsbåter
4. Ny stortingsmelding om sjøsikkerhet
På møtet ble det ble gitt fyldige orienteringer om den nye seksjonen for Fritidsbåt i Sjøfartsdirektoratet, hvordan Statens Havarikommisjon Sjøfart arbeider og ulykkesstatistikk for fritidsbåt hittil i 2017.

Det er svært gledelig at havarikommisjonen nå er tilført 2 nye stillinger dedikert til fritidsbåt. Dette har KNBF kjempet for i flere år. Fra kommende årsskifte er den nye enheten operativ.

 

Årets ulykkesstatistikk forteller dessverre om hele 29 dødsfall fra fritidsbåt hittil. Omlag en tredel er på elver og innsjøer. Det er gjort en undersøkelse som forteller at høy fart synes å være en ubetydelig årsak til ulykker (kun ca. 5 %). Ulykkesutviklingen er stabil de siste årene og 2017 synes ikke å gi noen forbedring i dødstallene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Nedenfor kan du se bilde av møtets deltagere. KNBFs President sees som nr. 1 fra høyre og generalsekretæren som nr. 2. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er nr. 2 fra venstre.

endre møte artikkel

Foto: Sjøfartsdirektoratet. 

Artikkel av

Andersen
23 oktober 2017

Del artikkelen