KNBF møtte nøkkelpersoner i Arbeiderpartiet

15 februar 2019
KNBF møtte nøkkelpersoner i Arbeiderpartiet

KNBF var fredag 15. februar i møte hos Arbeiderpartiet sentralt, og la frem hvorfor fritidsbåtlivet bør utgjøre en større del av det kommende valgets program.

KNBF ble tatt imot i historiske møterom Gerhardsen fredag 15. februar på Youngstorget. Der tok KNBF opp viktige saker for fritidsbåtlivet i Norge foran valget i år.

Generalsekretær Endre Solvang la frem Båtlivsundersøkelsen 2018, og statistikken som viser omfanget av fritidsbåtsektoren, landets femte største fritidsaktivitet, og videre hva båtfolket selv anser som viktig for å kunne utøve aktiviteten til sjøs.

AP2 edit

- For KNBF er sjøsikkerheten noe av det aller viktigste vi kan bidra til, og være med å styrke, fortalte Solvang, og la til at Arbeiderpartiet nok var det partiet som hadde gjort mest for å støtte forbundet innen sikkerhet til sjøs.

Han la også til at han ønsket seg at partiene på Stortinget jobbet sammen for å tydeliggjøre ansvarsområdene innen sikkerhet til sjøs – noe partisekretær Kjersti Stenseng og stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen sa seg enige i.

AP1 edit

Vilkårlig skattelegging

Finansleder Birger Schjølberg la frem viktige rammebetingelser for fritidsbåtsektoren, og fokuserte blant annet på havne- og opplagsplasser, og skatter og avgifter. Han trakk frem vilkårligheten som råder ved eiendomsskattlegging av båtforeninger i landet, og den justerte forskriften for momskompensasjon som gir et uriktig bilde av hva en båtforening faktisk er.

AP4 edit

Sistnevnte justering innebærer at kostnader knyttet til å tilby medlemmer båt- og opplagsplasser til leie, ikke lenger inngår i beregningsgrunnlaget for momskompensasjon.

Aktiviserer hele kystlinjen

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit mente at båtlivet som fritidsaktivitet er med og skaper aktivitet, sosialt og økonomisk, langs hele kystlinjen, og at dette er et viktig aspekt ved fremtidige justeringer av skatter og avgifter.

- Vi må sørge for at ikke båtlivet smuldrer vekk. Båtlivet stimulerer til at kysten brukes, og det er en betydelig verdiskapning forbundet med dette, sa Rommetveit.

Endre Solvang la til at, i tillegg til det, utgjør alle båthavner nødhavner for andre fartøy, og mange har gjestehavner.

- Dette gir båthavnene helt klart et allmennyttig aspekt, og de er viktige for å ivareta sikkerheten langs hele kysten, forklarte Solvang.

- Det å tilrettelegge for gjesteplasser er ikke av privatøkonomisk karakter, mente Schjølberg.

KNBF har dermed, i tillegg til seminaret på Stortinget nylig, deltatt i møter på politisk nasjonalt nivå, og argumentert medlemmenes sak for å skape gode rammevilkår for et trygt og godt båtliv i årene som kommer.

AP3 edit

Fra Arbeiderpartiet deltok partisekretær Kjersti Stenseng, assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset, stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen, stortingsrepresentant Magne Rommetveit, og politisk rådgiver Øyvind Wennesland.

KNBF stilte med generalsekretær Endre Solvang, finansleder Birger Schjølberg og kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud.

Artikkel av

15 februar 2019

Del artikkelen