Nordiska Båtrådet i Oslo

21 september 2018
Nordiska Båtrådet i Oslo

Torsdag og fredag denne uken var KNBFs fire søsterorganisasjoner på årets høstmøte i Norge.

Endre NordiskaBåtråd edit

Forbundets nordiske venner var på besøk med Norges Seilforbund (NSF) og KNBF som vertskap denne uken. Dette året har Norge hatt presidenten i Nordiska Båtrådet gjennom Peter O. Larsen fra NSF. Det var satt opp et spennende program med mange eksterne innledere både fra maritime myndigheter og bransjen, som:

  • Nærings- og Fiskeridepartementet, maritim avdeling
  • Havarikommisjon, sjøfartsavdelingen, som fortalte om ulykkesundersøkelse av fritidsbåtSjøfartsdirektoratet, fritidsbåtseksjonen, som presentere deres sjøsikkerhetsarbeid
  • Norsk Elbåtforening, som holdt innlegg om framtidens el-fremdrift
  • Jotun, yachting-avdelingen, som orienterte om prosjektet «Båtlivets Dag»
  • Norges Seilforbund, som holdt foredrag om microplast
  • KNBF, som presenterte Båtlivundersøkelsen 2018 og ny frivillig hurtigbåtopplæring. 

Nordiska Båtrådet edit

Temaene ble introdusert av gode foredragsholdere etterfulgt av spennende debatter. Blant annet fikk vi oppdaterte ulykkestall for 2018 i form av hittil 21 omkomne i Norge knyttet til fritidsbåt. Dette er heldigvis ikke høyere enn tidligere år, tatt det høye aktivitetsnivået i betraktning. I tillegg ble behandlet en del interne saker.

Det ble foreslått to nye prosjekter på møtet. Disse var en ny nordisk sjøsikkerhetskonferanse hvor organisasjonene, embetsverk og stortingspolitikere deltar og en nordisk flytevestdag.

endre Nordiska edit

Møtet fant delvis sted på Ullevål Stadion (NSF) og delvis i Oslo Seilforenings svært maritime lokaler på Lille Herbern, Bygdø. Fra KNBF deltok generalsekretær Endre Solvang.

 

Artikkel av

21 september 2018

Del artikkelen