Norske sjø er på rett kurs

15 januar 2020
Norske sjø er på rett kurs

KNBF har hatt utfordringer med forvaltningen av Norske sjø-forsikringene siden 20. desember, men nå er problemet løst. Under hele prosessen har alle forsikringer vært trygge og alle oppgjør har gått som normalt.

VIKTIG INFORMASJON FOR ALLE FORSIKRINGSTAKERE I NORSKE SJØ:
- De som allerede er flyttet til Tryg eller er blitt fulgt opp av KNBF eller Tryg trenger ikke å foreta seg noe.
- Alle andre som har forfall fram til og med 31. mars skal betale polisen sin til Fender Marine som vanlig.
- Fra og med 1. april er Tryg KNBFs nye samarbeidspartner. Forsikringsselskapet overtar rollen som operatør av forsikringsordningen Norske sjø, og alle poliser overføres fra Fender til Tryg.
- Informasjon om priser og vilkår kommer så raskt alle detaljer i avtalen mellom Tryg og KNBF er ferdigVi er nå inne i en god prosess med Tryg, og konsentrerer oss om å skaffe så gode vilkår som overhodet mulig for medlemmene. 
- Vi i Båtforbundet jobber for at du skal ha den beste forsikringsordningen, og gleder oss til å fortelle mer om dette!

DETTE HAR SKJEDD:

19. desember 2019 inngikk KNBF en avtale med ny forsikringpartner, Tryg. KNBF valgte dermed en forsikringspartner som vil sikre kundene en like god båt- og foreningsforsikring som før samt en totalpakke med private forsikringer med gode medlemsrabatter.

20. desember gikk vår nåværende forsikringspartner, Fender Marine, til umiddelbar oppsigelse av Norske sjø-samarbeidet. Alle poliser har stått urørt og alle forsikringer har hele tiden vært i orden. KNBF fikk verdifull krisehjelp av Tryg for å sikre at kunder i Norske sjø fikk service og hjelp som de har krav på til tross for at Fender Marine hadde trukket seg delvis fra samarbeidet med KNBF.
Bergen Tingrett har nå gitt KNBF medhold i at Fender Marine ikke hadde rett til å si opp avtalen umiddelbart.

Fender Marine til april
En kjennelse fra fredag 10. januar slår uomtvistelig fast at Fender Marine ikke hadde anledning til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Rettens kjennelse er godtatt av Fender Marine som dermed tar fullt ansvar igjen, og fullfører avtaleperioden som KNBFs forsikringspartner i Norske sjø til og med 31. mars.

Fra og med 1. april overføres alle poliser i Norske sjø til Tryg, som forvalter KNBF medlemforsikring videre, med prisgaranti og like gode vilkår på båtforsikring.
Fender Marine la 20. desember ned nettsiden norskesjo.no, og stengte den facebooksiden hvor Norske sjø ble markedsført. Nettsiden er nå oppe igjen, og priskalkulatoren virker som før.

KNBF beklager sterkt at dette har skapt usikkerhet, merarbeid og frustrasjon blant medlemmer og forsikringstakere.

Artikkel av

Cecilie Klem
15 januar 2020

Del artikkelen