Norske Sjøs havneforsikring er en solid løsning for KNBFs medlemsforeninger

25 juni 2020
Norske Sjøs havneforsikring er en solid løsning for KNBFs medlemsforeninger

Norske Sjø sikrer Kongelig Norsk Båtforbunds medlemsforeninger en solid og rimelig havneforsikring. Den er blitt bedre og mer omfattende med Tryg som samarbeidspartner.

Den nye avtalen gir følgende fordeler:

• Alle båtforeninger har en gratis kollektiv ulykkesforsikring ved invaliditet eller skade inntil 500.000 kroner. Denne gjelder innenfor båtforeningens område ved besøk og dugnad.
• Styreansvar koster kr. 1000 pr. styremedlem og dekker inntil kr. 500.000.
• Kaskoforsikring på kaier og flytebrygger.

Norske Sjø Havneforsikring dekker utover dette:
• Bygninger med inventar
• Kraner og andre maskiner
• Ansvar
• Yrkesskade fast ansatte

For båtforeninger som er forsikret i Fender Marine
Norske Sjø har dessverre ikke alle opplysninger fra de som har hatt en annen forsikringsleverandør i Norske Sjø tidligere. Dette betyr at den enkelte båtforening i enkelte tilfeller må gi disse opplysningene videre til Tryg selv. For at Tryg skal gi deg riktig pris og dekning bør de ha en kopi av den tidligere forsikringsavtalen sendt til . Kundesenteret for Norske Sjø vil da ta kontakt med deg for en full gjennomgang av dine forsikringer, slik at alle behov blir dekket.

Send forsikringspolisen din til for å flytte forsikringen i dag.

Opplever du at de forskjellige delforsikringene har ulikt beløp fra den forsikringen du har i dag? Forsikringene er sammensatt ulikt og derfor er det totalprisen du må sammenligne, ikke de ulike delforsikringene.

Hvorfor flytte havneforsikringen til Norske Sjø og Tryg?
Den gamle avtalen med Fender Marine er ikke lenger en del av KNBFs medlemstilbud til båthavnene. Jo flere båthavner som er med i Norske Sjø, jo flere fordeler kan KNBF dra nytte av i sitt arbeid for båtforeningene. Vi er stolte over å ha med en stor og solid partner som Tryg i Norske Sjø.

Ønsker du å snakke med en konsulent fra Tryg?
Har du spørsmål rundt forsikringen ønsker vi gjerne at du tar kontakt.
Ring 55 17 20 10 (hverdager mellom 08:00 og 15:30)

Du kan også lese mer på www.norskesjo.no

Hilsen oss i Kongelig Norsk Båtforbund

Artikkel av

Cecilie Klem
25 juni 2020

Del artikkelen