Kjøper nye lokaler

29 november 2019
Forbundsstyret vedtok noen forslag til vedtekstendringer, blant annet foreslår de en annen modell for godtgjørelsesordningene i KNBF. Foto: Endre Solvang

Til våren flytter Båtforbundet KNBFs sekretariat inn i nye, moderne lokaler på Løren i Oslo. Lørdag godkjente Forbundsstyret kjøp av nøkkelferdig løsning innenfor godkjent kostnadsramme.

Siden juni har sekretariatet holdt til i romslige, midlertidige lokaler i et kontorfellesskap vegg-i-vegg med bygget som huser de nye lokalene. Frydenbergveien 46 ligger på Løren, en bydel i vekst nordøst for Oslo sentrum. Her er det god og voksende infrastruktur, flere kollektivknutepunkt i umiddelbar nærhet, gode rekreasjonstilbud og et bymiljø i stadig utvikling og vekst. KNBF blir en del av en utvidelse av den tette bystrukturen i Oslo øst- og nordover. I kjølvannet av Løren vokser det fram flere nye bydeler som Økern, Hovinbyen og Ulven.

Vedtektsendringer
Det ble vedtatt noen forslag til vedtektsendringer som skal behandles på Båttinget i april 2020. Blant forslagene er at møtegodtgjørelse og annen godtgjørelse for medlemmer av Forbundsstyret skal bestemmes på Båttinget. Det ligger også inne et forslag om at delegater til Båttinget som ikke møter, vil få blanke stemmer. Før har det vært en avstemmingsregel som FS nå foreslår å erstatte.

Vurderer forsikringsordningen
KNBFs forsikringsordning er under vurdering, og det er grundig og god prosess i gang for å sikre en best mulig forsikringsordning for medlemmene. Norske Sjø har frem til nå tilbudt båt- og foreningsforsikring til våre medlemmer, men nå legges det opp til et utvidet forsikringstilbud som også omfatter privatforsikringer. Målet er å kunne tilby Norske Sjøs totalpakke som inneholder alle vanlige privatforsikringer. Forbundsstyret ga en arbeidsgruppe mandat til å sluttføre forhandlinger med aktuelle tilbydere.

Artikkel av

Cecilie Klem
29 november 2019

Del artikkelen