Ny integrasjonsløsning for frivilligheten

28 oktober 2019
Ny integrasjonsløsning for frivilligheten

Kulturministeren lanserte ny integrasjonsløsning for medlemssystem opp mot Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Oppstart er 24. november.

Kulturdepartementet håndterer det offentliges arbeid opp mot frivilligheten i Norge. Et viktig mål er forenkling av samhandling mellom det offentlige og organisasjonene. Sentralt her står Brønnøysundregistrene. Ønsket er at endringer i en organisasjons medlemsregister skal gi automatisk endring i offentlige registre. Til dette formålet er det nå, gjennom ti år, utviklet en såkalt integrasjonsløsning. Tanken er at en tillitsvalgt, i for eksempel en båtforening, skal kunne gjøre endringer fra eget medlemssystem til Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Det kan dreie seg om endring av styresammensetning, adresseendring, sende søknader med mer.

KNBF var til stede under lanseringen og ble vel egentlig ikke imponert. Etter ti års utviklingsarbeid har man kommet frem til en løsning som krever betydelig innsats å sette seg inn i, vurdere før bruk, mange godkjenninger å passere og regelmessig oppfølging. Det vil nok også kreve tilpasninger i eget medlemssystem. Om en er en større organisasjon, har betydelig kontakt med offentlige registre og nødvendig IT-ressurser, kan en slik løsning kanskje svare seg ut i fra en kost/nytte-vurdering. Men for de fleste vil nok den eksisterende kontakten via Altinn fremdeles være regningssvarende. Etter Båtforbundets vurdering vil denne konklusjon gjelde for våre medlemsforeninger, forbundet inkludert.

Artikkel av

Endre Solvang
28 oktober 2019