Ny rekord for momskompensasjon

24 oktober 2019
Ny rekord for momskompensasjon

Søknadsbeløpet fra frivillige organisasjoner for 2019 er 2,062 milliarder kroner. Det utgjør en økning på 4,1 prosent fra 2018 og er ny rekord.

Det er tallet som er registrert hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og det viser at interessen for momskompensasjonsordningen blant frivillige organisasjoner fortsatt er stor, og økende. Stadig flere søker for stadig større beløp. Nytt av 2019 er at alle søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Nøkkeltall for 2019
KNBF søker i år om 12,2 millioner før avkortning for 260 medlemsforeninger. Denne betydelige jobben gjør Båtforbundet vederlagsfritt for medlemsforeningene. Frivillighet Norge, som KNBF er medlem av, anslår at årets avkortning vil bli rundt 20 prosent. I fjor var den 25,5 prosent. Det betyr at vi forventer å få opp mot 9,7 millioner etter avkortning. Det ligger 1,6 milliarder til fordeling over statsbudsjettet for 2019.

Utbetaling
Når Lotteri- og Stiftelsestilsynet er ferdig med sin vurdering av søknader ca. 15. desember, mottar forbundet et samlebeløp. Dette splittes og overføres så etter søknadsbeløp på våre medlemsforeninger i perioden 16.-30. desember.

Havnekostnader trekkes ut
For båtforeninger må deler av havnekostnadene trekkes ut av grunnlaget fordi fritidsbåten anses å være en privatøkonomisk kostnad ifølge forskrift for momskompensasjon fastsatt av Kulturdepartementet.
De pengene en båtforening bruker på tilrettelegge båtplasser for egne medlemmer skal altså ikke gi momskompensasjon lenger. Kostnader til gjestehavn, gjestefasiliteter og annen allmennyttig virksomhet, skal imidlertid fortsatt gi momskompensasjon. Båtforbundet venter derfor spent på hvordan Lotteri- og Stiftelsestilsynet vil fortolke og praktisere den justerte forskriften.
Endringene har medført betydelig ekstraarbeid for Båtforbundet i 2019, som nå bruker mer enn et kvart årsverk på momskompensasjon. KNBF er ikke enig i at en båtforenings «havnekostnader» er å anse for privatøkonomiske, og har tatt dette opp med Kulturdepartementet på to møter høsten 2018, dessverre uten å bli hørt. Her har vi støtte fra Norges Seilforbund (NSF), som var med på et av møtene.

Enorm betydning
For båtforeningene og hele Kyst-Norge har ordningen med momskompensasjon hatt stor økonomisk betydning siden den ble innført i 2010. Kystens mange frivillige organisasjoner har rettmessig fått kompensert hundrevis av millioner i denne perioden. Bare båtforeninger i KNBF har fått tilbakeført omlag 50 millioner siden 2010.

Artikkel av

Endre Solvang
24 oktober 2019