Nytt regelverk for momskompensasjon

07 januar 2019
Nytt regelverk for momskompensasjon

Der fremgår det at alle lokalledd (båtforeninger) må være medlem av Frivillighetsregisteret og at såkalte «privatøkonomiske kostnader» ikke skal gi momskompensasjon.

Kulturdepartementet har nå fastsatt justert forskrift for momskompensasjon fra 1.1.2019 som sier at alle søkere nå må være medlem av Frivillighetsregisteret. For mer informasjon se:

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-frivillighetsregisteret/

Frivillighetsregisteret
Dette betyr at de båtforeninger som ikke er medlem i Frivillighetsregisteret må søke medlemskap der innen søknadsfristen for momskompensasjon som er 15. juni. KNBF vil sende alle medlemsforeninger informasjon om dette og en egen mal på hvordan vedtekter kan være.

Du kan lese hele den nye forskriften på Lovdata.

Har du spørsmål eller synspunkter, kan disse rettes til saksbehandler Endre Solvang på

Artikkel av

KNBF
07 januar 2019

Del artikkelen