Obligatorisk båtregister kommer

15 august 2018
Obligatorisk båtregister kommer

Nå er gjeninnføring av et obligatorisk båtregister igjen satt på den politiske dagsorden – denne gang på Arendalsuka.

Norge hadde et obligatorisk båtregister helt frem til en Høyre-regjering i 2004 endret dette til et frivillig register og flyttet det fra Toll- og Avgiftsdirektoratet til Redningsselskapet. Antall båter i registeret er halvert fra 340.000 til 180.000 båter. Samfunnets nytte av registeret er tilsvarende redusert. For å få til en mer robust og motiverende returordning for kasserte fritidsbåter, synes det umulig å komme utenom gjeninnføring av et obligatorisk register.

 

På dag to av den nå populære Arendalsuka, ble det avholdt en interessant politisk debatt om dette tema iscenesatt av bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Til å innlede debatten var invitert NORBOAT, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Avfall Norge, EcoFiber, Redningsselskapet og KNBF ved generalsekretær Endre Solvang. Debattdeltakere var stortingsrepresentantene Else-May Botten (Ap) og Vetle Wang Soleim (H), i tillegg til president Egil Kr. Olsen fra KNBF, Hege Hodnesdal, FNH og FredrikMyhre, WWF.

 

12 bild artiuk

 

 I debatten utfordret Botten regjeringen nå til å utrede et obligatorisk register, etter at NORBOAT, FNH, Avfall Norge og KNBF i juni sendte et brev med utdypende notat til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen (V) hvor det ble bedt om at han satte fart i denne saken. Det ble av begge politikere gitt skryt for dette gode initiativet. Nå håper vi alle bare at notatet ikke bare blir lagt i en skuff godt bortgjemt i departementet. Solheim minnet om at et slikt register ikke måtte brukes til å øke skattenivået for båtfolket, tydelig rettet til Arbeiderpartiet. Det synet støttes av KNBF og er en forutsetning for at man stiller seg bak gjeninnføring av et obligatorisk register. Også Politidirektoratet var til stede og heier på en gjeninnføring og ser mange samfunnsnyttige grunner til dette. Høyre og Solheim ønsker å evaluere båtsesongen 2018 før man tar noen videre stilling til dette spørsmålet. Debatten var godt besøkt og publikum viste stor interesse gjennom mange spørsmål til debattantene.

 

3 bild artik

Pollen i Arendal var full av maritim historie.

 

4 bild artik

Det var stor interesse for debatten om obligatorisk båtregister om bord på seilskøyta Vega.

 5 bilde i artik

Innledere fv. Henrik Lystad, Endre Solvang, Hege Hodnesdal og Erik Brauner.

 

6 bild artik

Debattdeltakere fv. Else-May Botten, Vetle Wang Soleim, Hege Hodnesdal og Egil Kr. Olsen.

 

Artikkel av

Andersen
15 august 2018

Del artikkelen