Økt fokus på sjøsikkerhet

09 oktober 2017
Økt fokus på sjøsikkerhet

KNBF er opptatt av det skal bli tryggere å ferdes på sjøen for båtfolket. Som en del av vårt sjøsikkerhetsarbeid foretok vi et besøk til Simsea i Haugesund.

Simsea er et simulatorsenter som tilbyr kurs, -opplæring og trening for maritimt personell på hurtigbåt, skip og rigg. Og der deltakerne får økt forståelse for hvordan menneskelige faktorer påvirker adferd og måten de samhandler og kommuniserer på, slik at man er bedre rustet til hindre at uhell og ulykker skjer til sjøs. Bedriften jobber mot det profesjonelle markedet og har maritime instruktører med høy faglig kompetanse. Simsea tilbyr kurs som er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI og er sertifisert i henhold til ISO 9001/2008 og STCW.

Simsea 1

Her møtte vi Lars Gustavsen, Frank Færaas og Sturla D. Tvedt som jobber som instruktører i på simulatorsenteret til Simsea. Vi ble orientert om hva Simsea er og hva de holder på med og de gav oss mulighet til å prøve oss som båtførere av ulike fartøy. I øvingsrommene fikk vi prøve å føre båt med motorlyd i ulike hastigheter. Oppleve situasjoner i grov sjø og under ulike værforhold. Og vi fikk føle på kroppen bevegelsen av båten, slik at dette ble veldig realistisk. Vi ble utfordret på å håndtere situasjoner som kom plutselig og uventet. Og fikk en større forståelse av å føre en båt i høy hastighet. Noe vi syntes var svært viktig.
Bedriften har en unik programvare som også kan tilpasses fritidsfartøy. Vi ble derfor enige om et nytt møte der vi lager situasjoner for føring av fritidsbåt i ulike situasjoner.
Planen er å ha et regionmøte i Haugesund med hele FS styret på vårparten i 2018 for å se på hvordan vi kan ta dette videre. Slik at også alle våre tillitsvalgte kan få oppleve denne form for opplæring.

simsea 2

Sjøsikkerhet for båtfolket er et satsningsområde for KNBF
Her er noen av de sakene vi jobber med:
- Nasjonale fartsgrenser langs hele kysten for fritidsbåt
- Økt styrking av produsentkontroll av fritidsbåter
- En egen havarikommisjon for fritidsflåten som undersøker alle dødsulykker til sjøs
- At alle som skal ferdes i båt tar båtførerprøven
- Et mer synlig sjøpoliti
- At flest mulig gjennomfører en sikkehetsbesiktigelse av sin båt.

Artikkel av

Master & Commander
09 oktober 2017

Del artikkelen