Oslofjord-seminar med KNBF-foredrag

27 september 2019
Oslofjorden friluftsråds seminar ble arrangert på Salt i Oslo. Salt er et temporært arrangements- og aktivitetssenter ved vannkanten, vis-a-vis Operaen. Foto: Endre Solvang

Oslofjordens Friluftsråd (OF) arrangerte godt besøkt seminar 27. september på Salt i Oslo.

Seminaret, som også fungerte dom et innspillmøte til Miljødirektoratet, hadde et omfattende og variert program bestående av mange korte foredrag. Blant annet hørte vi ordfører i Oslo og Fredrikstad kommuner, Færder kommune og Bærum kommune som fortalte hva de har gjort for sikre en levedyktig Oslofjord.

OF seminar frstad 27092019

Foredragsholder Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad kommune.

Andre foredragsholdere kom fra NIVA, Miljødirektoratet, Naturvernforbundet og Norges Jeger og Fiskeforbund. Generalsekretær Endre Solvang i KNBF holdt innlegg om «Småbåtenes kongerike». Han fokuserte på å gi de 95 deltagerne viktige båtfakta fra Oslofjord-området fra Båtlivundersøkelsen 2018. Også flere andre foredragsholdere refererte til denne viktig referanseundersøkelsen.

OF seminar 27092019 4

Seminaret var tilrettelagt for å takke av pensjonert direktør Rune Svensson i OF.

Pensjonert direktør i OF og hedersgjest, Rune 
Svensson, holdt et spennende historisk foredrag innledningsvis. 

OF ble stiftet i 1933 og har tilrettelagt utallige friarealer for befolkningen i Oslofjordområdet. Det første var på Møln, Vestfold. Friluftsloven av 1958 med Allemannsretten ga vind i seilene i denne utviklingen. KNBF samarbeider med OF om 50 svaibøyer for båtfolket i Oslofjord-området.

Artikkel av

Cecilie Klem
27 september 2019