Oslofjorden Friluftsråd møtte KNBF

19 september 2019
Oslofjorden Friluftsråd møtte KNBF

Friluftsrådene og Båtforbundet har mange felles interesser og god nytte av et nært samarbeid. Det var mange temaer å ta tak i på møtet hos Oslofjordens Friluftsråd (OF) på Slemmestad i dag.

Båtforbundets generalsekretær Endre Solvang, organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith samt Heidi Nesttun Sunde og Cecilie Klem fra sekretariatet møtte OFs direktør Espen Søilen og deler av staben til et innholdsrikt møte. Det ble avtalt flere samarbeidsmøter og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på Båtforbundets og OFs felles bøyeprosjekt i Oslofjorden. Svaibøyene er populære, men de krever mye vedlikehold og oppfølging. Målet med samarbeid er å kvalitetssikre og forbedre tilbudet.

Båtforbundet har et nært samarbeid med mange av landets friluftsråd samt Friluftsrådenes Landsforbund (FL).

Oslofjordens Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. Friluftsrådene har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten.
OFs nedslagsfelt består av totalt 29 kommuner og fire fylkeskommuner. I tillegg er innlandskommunen Lørenskog med i sammenslutningen. Båtforeninger og andre brukerforeninger er med i rådet.

OF 1

Artikkel av

Cecilie Klem
19 september 2019