På besøk til havnedirektøren i Bodø

27 februar 2018
På besøk til havnedirektøren i Bodø

Bodø havn har fått ny havnesjef. Kjersti Terese Stormo har nettopp tiltrådt og har bare vært i stillingen en kort stund. Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) så det som naturlig å ta et besøk til den nye havnesjefen og hennes stab i forbindelse med årsmøte i region Nordland.

Dette ble et hyggelig møte der regionleder i Nordland Sven Fredriksen og kommunikasjonssjefen Geir Giæver fikk lov til å orientere litt om hva KNBF står for og  om den jobben vi gjør ovenfor våre medlemmer og medlemsforeninger.
Disse områdene ble spesielt berørt:

  • At vi har besiktigelsesmenn på båt og havneanlegg
  • Kåring av kommuner som tilrettelegger for båtfolket med prisen «Årets Båtkommune»
  • Synliggjøring av skjevheten med å belaste ideelt drevne båtforeninger
  • Fått gjennomslag for at Statens Havarikommisjon nå vil undersøke alvorlige fritidsbåtulykker
  • Og det samarbeidet vi har med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Telenor Kystradio for å styrke sikkerheten til sjøs
  • Viktige medlemsfordeler

Havnedirektøren lyttet aktivt og noterte seg mange punkter fra vår samtale. KNBF kom også inn på den nye Båtlivsundersøkelsen som vil bli presentert på Fritidsbåtkonferansen i april. Vi lovte å sende henne denne når den foreligger.

bodø havn 1

Økonomi og administrasjonssjef Jon- Arne Nymo fortalte om de hadde vært flink til å tilrettelegge for nye båtplasser i havneområdet. I 2014 hadde de 300 på venteliste som ønsket båtplass. Og ny moderne marina ble bygd ut med 300 båtplasser med sommervann og strøm tilknytting til hver båtplass. Her betaler båteieren innskudd etter størrelse på båtplass og der de i tillegg har en fast årsleie. I 2016 ble havna utvidet med 23 nye båtplasser og ny bølgedemper. I tilknytting til anlegget har de servicebygg og parkeringsplass. Om behovet skulle melde seg for flere båtplasser har de gode utvidelesemuligheter i havneområdet. Bodø havn har 50 gjesteplasser i havneområdet.
Videre foreligger det planer for en ny planlagt havnepromenade i sjøkanten som skal stå ferdig i 2020/2021.

Artikkel av

Geir Giæver
27 februar 2018

Del artikkelen