Rapport Sikkerhetsdag Kirkenes Båtforening

11 juni 2018
Rapport Sikkerhetsdag Kirkenes Båtforening

KNBF har mottatt en fyldig oppsummering fra sikkerhetsdag i vårt nordøstlige hjørne Kirkenes. Forbundet ønsker å dele dette viktige budskap med andre.

Bakgrunn

Tanken var å lage en arena for samarbeid og fokus på sikkerhet. Både for å få ryddet opp i gammelt utstyr som ligger i båtene og få vist frem / prøvd ut sikkerhetsutstyr i trygge former under kyndig veiledning. Idehaver og ansvarlig for gjennomføring var Bernt Nilsen som er medlem av Kirkenes Båtforening og leder av Norsk Test.

Tid og sted

Arrangementet foregikk i småbåthavna i Kirkenes torsdag 7. juni fra kl 18:00 til 20:00.

Gjennomføring

Arrangementet startet med presentasjoner og orientering i klubbhuset. Så var det demonstrasjon av utstyr fra Brannvesenet og Sivilforsvaret. Deretter ble det vist og orientert om ulike typer nødraketter og bluss. Under veiledning fra kyndig instruktør ble så ulike typer raketter skutt opp. Noen fikk prøve selv og fikk både se og føle hvordan det var å sende opp rakett og starte røykgranat. Utsetting av redningsflåte ble så demonstrert. Den havnet opp-ned slik at vi også fikk pratet om hvordan den skulle snus. Til slutt av det kaffe og oppsummering i klubbhuset og enighet om at dette må vi gjøre flere ganger.

Avinor, Kystradio Nord / Hovedredningssentralen og Operasjonssentralen til politiet var informert på forhånd. I tillegg ringte vi opp og informerte konkret om igangsetting og avslutning.

Lokalaviser og NRK Finnmark varslet om det som skulle skje både via annonser og redaksjonell omtale.

artik

 

Takk til alle bidragsytere

  • Kirkenes Brannvesen - personell og demonstrasjon av utstyr
  • Sivilforsvaret - personell og demonstrasjon av utstyr
  • Sjøfartsdirektoratet - ulike typer informasjonsmateriell og redningsvest til premie
  • KNBF - markedsføring
  • Kirkenes Havnevesen - gode råd og støtte til dekning av utgifter
  • Politiet - informasjon og veiledning i bruk av utstyr
  • Fargekilden og NorVakt stilte med demo-utstyr og gode tilbud
  • Ildsjeler i Kirkenes Båtforening.

Inviterte

I tillegg til de ovennevnte bidragsytere var følgende invitert men kunne av ulike grunner ikke delta;

Redningsselskapet, Kystvakta, forsikringsselskap.

Oppsummering

Vi må kunne si at arrangementet ble en stor suksess. Vi hadde håpet på et sted mellom 10 og 20 deltakere og det ble 30 på tross av dårlig vær. Mange ga uttrykk for at det hadde vært veldig nyttig å se utstyr i praksis. Et par av de eldre medlemmene hadde aldri sett raketter og bluss i bruk før og var meget fornøyd når de fikk prøve selv under kyndig veiledning. Flere ga også uttrykk for at de nå ville skaffe seg denne typen utstyr.

Neste år vil vi invitere til forberedelsesmøte med involverte parter og legge en plan for hvem gjør hva og sikre at vi har den nødvendige kompetanse som trengs på ulike områder. Av ting som bør være med neste gang er f.eks. vhf-radio med gps, nødpeilsendere og tanker om hvordan man forebygger behovet for bruk av nødutstyr.

Vi ønsker å utvikle konseptet videre – og gjerne i samarbeid med nasjonale aktører. Vi tror vi kan få dette til å bli en årlig dag av type «røykvarslerdagen» som kan gå til en fast dato over hele landet.

Kirkenes, 8. juni 2018

Bernt Nilsen

Initiativtager og ildsjel

KNBF oppfordrer alle medlemsforeninger til å gjøre gjennomføre tilsvarende arrangement i egen regi. Sikkerhet for våre medlemmer har høyeste prioritet i KNBF. Ha en trygg båtsommer!

Artikkel av

Bernt Nilsen
11 juni 2018

Del artikkelen