Regelverket hindrer båtaktivitet for barn og unge

28 september 2018
Regelverket hindrer båtaktivitet for barn og unge

Barnehageansatte på Askøy hindres fra å ta barna med ut i båt. Grunnen er at de må etterleve krav tilpasset blant annet rederier, for å få nødvendige tillatelser.

I Strusshamn barnehage på Askøy har det i lang tid vært fokus på å lære barn om sjøvett og om den kystkulturen de holder til midt i. De har derfor vært mye på sjøen i båt. Etter planen skal de til våren markere femårsjubileum for sine egne Kystkulturuker. 

I et intervju med barnehage.no, forteller styrer i barnehagen, Arnt Magne Nautnes, at kravene til sikkerhet i dette tilfellet går på bekostning av sunn fornuft. Reglene gjelder for alle barnehager og skoler i landet.

– Barnehagen har ikke egen båt, men en av de ansatte har en vi kan disponere. Vi er også med i Askøy Kystlag, som har robåter vi kan bruke. Da deler vi opp barna i små grupper, og ror stort sett innaskjærs på godværsdager, sier Nautnes, til barnehage.no.

BarniBåt edit

Det barnehagen imidlertid til nå ikke har vært klar over, er at når de tar med barna ut i robåten, faller kravene de skal etterleve under skipssikkerhetsloven.

Dette betyr at barnehagen i dette tilfellet faller innenfor begrepet «næring», og må møte regler tilpasset til blant annet rederier.

Barnehagen kan derfor ta barna med ut i båt, men kun dersom føreren imøtekommer krav som er svært strenge og vil medføre kursing og utstyr som i praksis vil resultere i at båtaktiviteten i barnehagen må avskaffes.

Det er «forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer» som gjelder for de barnehagene som ønsker å ta barna med ut i båt. Dette medfører krav som Nautnes mener er uforholdsmessige rigide og omfattende i forhold til deres aktivitet.

Føreren av båten må ha fritidsbåtskippersertifikat eller fiskebåtskippersertifikat klasse C. I tillegg må båtfører blant annet gjennom et 120-timers sikkerhetskurs.

Noen av kravene:
Alle fartøy skal minst ha følgende redningsredskaper om bord:

  • Redningsflåte med kapasitet til alle om bord, som minst tilfredsstiller standarden ISO 9650-1.
  •  Egnet CE-merket flyteutstyr med minst 100 N oppdrift til alle om bord. Barn skal ha tilgang på egnet CE-merket flyteutstyr tilpasset barnets størrelse.
  • En livbøye med lys.
  • En flytende kastering festet til minst 30 meter flytende line.
  • Tre fallskjermlys og tre håndbluss.
  • En redningsgrind eller tilsvarende innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet.

Næringsministeren koblet inn

30. august fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skriftlig spørsmål i Stortinget om saken fra Høyres Tom-Christer Nilsen. Røe Isaksen svarte 6. september at: 

«Det overordnede hensynet for meg er å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier på sjøen både for barn og voksen. Samtidig ser jeg det som svært positivt at barn lærer om livet i havet og sjøvett.

I dagens regelverk er det et etablert skille mellom fritidsaktivitet, som reguleres i småbåtloven, og næringsvirksomhet som reguleres i skipssikkerhetsloven. Det er ingen ny fortolkning av begrepet "i næring". Også skoler, barnehager og frivillige organisasjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet vil i utgangspunktet være omfattet av skipssikkerhetsloven.

Jeg har bedt Sjøfartsdirektoratet å se på gjeldende regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, og at de i den forbindelse også vurderer kvalifikasjonskravene. Det tas sikte på at et revidert regelverk sendes på høring i løpet av høsten 2018. Målet er å lage et regelverk som gjør det enklere å drive denne aktiviteten samtidig som vi bevarer et høyt sikkerhetsnivå.»

KNBF er enig i at det er et behov for å se på det gjeldende regelverket, og mener, som næringsministeren, at det er behov for å justere de kravene som stilles, slik at barnehager og skoler kan fortsette sin aktivitet på sjøen på en sikker måte. Sikkerhet ivaretas også ved at barn og unge gis anledning til praktisk utøvelse på sjøen. Forholdet mellom sikkerhetskrav og den aktiviteten som bedrives i skole- og barnehager, bør derfor justeres ved en revidering av regelverket.

KNBF vil følge saken og sende høringssvar når saksgangen kommer så langt.

Artikkel av

28 september 2018

Del artikkelen