Sakkyndig råd for fritidsbåt

23 april 2018
Sakkyndig råd for fritidsbåt

Sjøfartsdirektoratet var vertskap for dette viktige samarbeidsorganet som hadde møte 18. april i Haugesund.

«Sakkyndig Råd for Fritidsbåt» består av alle sentrale aktører innenfor fritidsbåtsektoren. Nærings- og Handelsdepartementet og Havarikommisjonen er observatører. Møteledelse veksler mellom Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. På dagsorden står aktuelle båtpolitiske saker med hovedfokus på sjøsikkerhet. Denne gangen forsikret Havarikommisjonen forsamlingen om at undersøkelse av fritidsbåtulykker ville bli en permanent oppgave for etaten fremover. Dette er meget viktig for å finne årsaker til ulykker og dødsfall. Sjøfartsdirektoratet orienterte om deres nye seksjon for fritidsbåt og plan for deres kampanjer/holdningsskapende arbeid denne sesongen. NORBOAT og andre ønsket arbeidet med nasjonale fartsbestemmelser gjenopptatt. Her var det stor enighet i rådet. Det ble etter møtet utarbeidet anbefalinger knyttet til nasjonale fartsbestemmelser, båtførerbevis og hurtigbåtopplæring. Neste møte vil finne sted i regi av Kystverket. På møtet var KNBF representert ved generalsekretær Endre Solvang.

Artikkel av

Andersen
23 april 2018

Del artikkelen