Sammen om sikkerhet i Norden

07 oktober 2019
 KNBF var representert i Nordiska Båtrådet med president Egil Kr. Olsen (t.h).

Arbeid for økt sikkerhet på sjøen og i havnene var et viktig tema på høstmøtet i Nordiska Båtrådet i København i midten av september. KNBF var representert ved president Egil Kr. Olsen.

Nordiska Båtrådet er en sammenslutning av de nasjonale båtforbundene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Forbundene representerer til sammen 350 000 båtklubbmedlemmer. Møte i det Nordiska Båtrådet fant sted fra 17. til den 19.september.
I tillegg til sjøsikkerhet var muligheten for tettere og nærere samarbeid med sjøfartsmyndighetene i hvert enkelt, nordiske land et viktig tema. På dagsorden sto også politisk påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet. Møtet var lagt til København Sejlklubb som ligger sentralt nær Østerbro i København.

Vil ha bedre faktagrunnlag
Klima og forurensing sto sentralt i de innledende foredragene. Produktsjef Per Ollikainen fra DCC Energi i Danmark holdt et innlegg basert på en ny norsk rapport. Han synliggjorde hvordan enkelte mediekanaler har brukt faktagrunnlaget uten å avdekke klare feilkilder.

KNBF vil følge denne saken og sørge for at det blir brukt riktig faktagrunnlag. Samtidig er det viktig at vi heier på ny teknologi og ser muligheter for å redusere partikkel- og kvelstoffoxidenter, os, lukt og karbondioksid (CO2).
Det kom tydelig frem hvor viktig det er at båtfolket selv endrer atferd og justerer forbruket av brennstoff i arbeidet for å redusere miljøbelastningene.

Fornyelse og sikkerhetsarbeid
Delegatene fikk også en presentasjon om utviklingen av lystbåthavnene i Danmark med vekt på arbeidene som er satt i gang med å sikre og fornye anlegg samt planlegging og tilrettelegging for sikkerhet i havnene.
Sikkerhetskampanjen «SejlSikkert» ble også presentert. Der er det danske båtforbundet samarbeidspartner gjennom Sjøsportens sikkerhetsråd. Kampanjen har i 2019 fokusert på båtførers ansvar for sikkerheten om bord og for bruk av redningsvest. Kampanjen har mobilisert et nettverk av frivillige ambassadører og instruktører som gjennomfører kurs og opplæring langs hele danskekysten.

KNBFs politiske arbeid
Egil Kr. Olsen bidro blant annet med en presentasjon om hvordan KNBF har jobbet for å trappe opp det politiske påvirkningsarbeidet. Han la vekt på hvor viktig Båtlivsundersøkelsen 2012 og 2018 har vært som et fundament for møter og seminarer med politiske partier på Stortinget.

Videre fortalte han hvordan KNBF har oppnådd politisk gjennomslag for etableringen av en egen seksjon for fritidsflåten i Sjøfartsdirektoratet. I 2017 fikk Båtforbundet gjennomslag for at alle fritidsbåtulykker med dødelig utgang skulle undersøkes, fortalte Olsen.
Alle disse gjennomslagene la grunnlaget for en handlingsplan i regi av Sjøfartdirektoratet i samarbeid med sakkyndig råd, der både KNBF og NSF er representert.

Egil Kr. Olsen oppsummerer møtet i Nordiska Båtrådet slik:
- Jeg ser at vi har fått og bygget kompetanse. Det er noe som alle kan bruke i det videre arbeid for å gjøre Nordens båtforbund og KNBF bedre og sterkere!

Artikkel av

Egil Kristian Olsen
07 oktober 2019