Sikkerhetsdag i Sandnessjøen

10 mai 2019
Sikkerhetsdag i Sandnessjøen

KNBF og Sandnessjøen Båtforening arrangerte sammen forbundets første sikkerhetsdag 2019 den 9. mai hos Slipen Mek på Flåtestasjonen.

Det var laget et omfattende program av primus motor Ole Gustav Årnes. Den maritime sikkerhetsdagen skal gjennom sitt dagsprogram sette sterkt fokus på flest mulig aspekter vedrørende sikker ferdsel på og ved sjøen, inkludert livredning, for gjennom det å bidra til bedre sikkerhetskompetanse og bedre sikkerhetsholdninger til flest mulig som ferdes på og ved sjøen. Prosjektleder Årnes ønsket velkommen til et 5 timer langt faglig opplegg. Her deltok de beste faglige ressurser fra ulike lokale samfunnsaktører knyttet stil sikkerhet.

Teoretisk del
Første mann ut var Jostein Rostad fra Flåtestasjonen som ønsket velkommen til meget egnede lokaler for en sikkerhetsdag. Han ga en interessant orientering om sikkerhetsutstyr til både yrkesfartøy og fritidsbåt. Deretter fulgte Redningsselskapet (RS) som fortalte om sin aktivitet og bistand til fritidsflåten. Videre fokuserte Røde Kors ved ambulansesjåfør Roy Bonsaksen på førstehjelp om bord, hjerte- og lungeredning, hjertestarter etc. Telenor Kystradio v/Ole Richard Pedersen snakket så om maritim VHF, kystradioen og viktigheten av å benytte VHF om bord i fritidsbåten hvis uhellet er ute.
Politiet v/lensmannen i Sandnesjøen orienterte så om politiets innsats opp mot fritidsflåten, jfr. Småbåtloven, og det stedlige politiets nye og store politibåt. Sjøfartsdirektoratet ved Birgitte Velde Hammer fra Fritidsbåtseksjonen og Jonny Sørnes fra Skipskontrollen orienterte om deres arbeid med ny handlingsplan for fritidsbåtulykker og tildeling av 1 million i sjøvettmidler for 2019. Deretter fulgte Sandnessjøen Havnevesen ved Trond Nygård som fortalte om deres omfattende sikkerhet i gjestehavna.

Praktisk del
Etter en fortjent pause kom en orientering om redningsflåter og redningsvester med tilhørende demonstrasjon av diverse vester inkludert oppbåsbare, som skal testes. Rosinen i pølsa var oppskyting av stor redningsflåte inne i hallen. Deretter fulgte forklaring og bruk av nødbluss og raketter. HRS tillot dessverre ikke oppskytning av nødraketter denne gang. Siste tema var brann og demonstrasjon av brannslukningsutstyr v/Knut Nilsen. Denne delen ble avsluttet med praktisk slukkeøvelse ute hvor alle fikk prøve slukking med pulverapparat. KNBF sin første sikkerhetsdag ble avsluttet av generalsekretær Endre Solvang som takket alle deltagere, bidragsytere og Sandnessjøen Båtforening for å være først ute med denne viktige sikkerhetsopplæringen for alle fremmøtte inkludert elever fra Sandnessjøen Videregående Skole. Neste sikkerhetsdag i regi av KNBF finner sted på Grilstad Marina i Trondheim søndag 19. mai kl. 11-15.

sikker dag 2

polit

røyk

sjo polit

telt

Artikkel av

Andersen
10 mai 2019

Del artikkelen