Sikkerhetsdag i Trondheim en suksess

22 mai 2019
Sikkerhetsdag i Trondheim en suksess

KNBF Region Trøndelag arrangerte, i samarbeid med Trondheim Båtforening (TBF), Maritim Sikkerhetsdag 19. mai.

Arrangementet fant sted på Grilstad Marina i Trondheim søndag 19. mai. Bakgrunnen er de mange fatale sjøulykkene som dessverre skjer i Norge hvert år. Her viser ulykkesstatistikken gjennom flere år viser et stabilt antall hendelser i motsetning til i veitrafikken, hvor antall fatale ulykker har vist en nedgang gjennom flere år.
Den Maritime Sikkerhetsdagen skulle gjennom sitt dagsprogram sette sterkt fokus på flest mulig aspekter vedrørende sikker ferdsel på og ved sjøen, for gjennom det bidra til bedre sikkerhetskompetanse og bedre sikkerhetsholdninger til flest mulig. Det ble satset på å lage et bredt program som favner hele familien.

styreleder i tbf

Styreleder i TBF Jens Chr. Hørløck åpner Maritim Sikkerhetsdag

Etter åpning med korpsmusikk og en velkomsthilsen fra TBF's leder Jens Chr. Hørløck startet det hele med en «hendelse» i sjøen rett utenfor moloen på Havneanlegget hvor to personer hadde havnet i sjøen. Redningsselskapet var på plass med båter og etter kort tid kom et Sea King redningshelikopter fra 330 skvadronen på Ørlandet og heiste opp de to personene raskt og effektivt. En flott demonstrasjon i tilfelle man skulle komme borti en slik situasjon noen gang. Helikopteret landet deretter på arrangementsområdet og ble gjort tilgjengelig for publikum under hele arrangementet slik at man kunne komme inn i helikopteret og snakke med mannskapet.

heli 2

helikopter med publik 

Luftambulansen skulle også vært med her og plukket opp enda en person, men de fikk et oppdrag like før og kunne likevel ikke komme. Det er slikt som kan skje når man arrangerer noe med nødetater i beredskap.Neste post på programmet var demonstrasjon av Redningsselskapet om hvordan man redder personer opp av sjøen og inn i en redningsbåt. Deretter fulgte kammerat- og egen-redning etter kajakkvelt demonstrert av Trondjem Kajakkklubb.

kameratredning i kajakk

Kameratredning i kajakk.

Røde viste og demonstrerte livredning og opplivning, og snakket om hvordan man skal forholde seg om man skulle ble involvert i en ulykkessituasjon.

hjertelungredning

Hjertelungeredning med Røde Kors.

Leverandøren Certex hadde tatt med seg oppblåsbar redningsflåte og redningsvest for å vise hvordan disse fungerer i praksis i sjøen. Nyttig å ha sett dette i tilfelle man skulle få bruke for det noen gang.
En ny «hendelse» inntreffer inne i havneområdet hvor en person (dukke) hadde falt i sjøen fra en flytebrygge og forsvunnet. Trondheim Brann og Redning ble tilkalt og kom raskt til stedet med sin hurtiggående redningsbåt med dykkere om bord. Det tok ikke mange sekundene fra dykkeren var i vannet til den forulykkede ble bragt opp på bryggen og livredning iverksatt.

dykker

Dykker henter opp druknet person.

I tillegg til disse demonstrasjonene som gikk kontinuerlig etter et oppsatt program var alle nødetater i Trondheim tilstede med både biler, båter og mannskap slik at publikum fikk se nærmere på utstyret og prate med mannskapet. Trondheim Havn demonstrerte hvordan det nye redningsutstyret som er plassert ut på utsatte kaiområder i byen skal brukes, og mange fikk prøve seg på å kaste ut redningsbøyer. Elias-båt og Bjørnis var spesielt populært blant de minste. Heimdal Skolekorps satte en finne ramme rundt arrangementet med flott korpsmusikk.

bjørnis

I flere telt hadde en lang rekke kommersielle og frivillige aktører stands hvor det ble demonstrert og tilbudt sikkerhetsutstyr. I dette teltet ble det også tilbudt gratis, sponset pølse og brus til barna, og Cafe'en på området delte ut gratis is.

knbftelt

 

Artikkel av

Andersen
22 mai 2019

Del artikkelen