Sjøfartsdirektoratet med ny sikkerhetskampanje

16 juli 2020
Sjøfartsdirektoratet med ny sikkerhetskampanje

Virusrestriksjoner og hjemmesommer har ført til rekordmange båter på fjorden. Med sin nye kampanje vil Sjøfartsdirektoratet informere om tiltak for en trygg og trivelig båttur. «Trygg i båt» har både nye og erfarne fritidsbåtbrukere som målgruppe.

Som en del av kampanjen vil folk fra Sjøfartsdirektoratets 16 tilsynskontorer besøke norske småbåthavner for å slå av en prat om sikkerhet med folk i fritidsbåtene. I tillegg sendes informasjonsbrosjyren "Trygg i båt" ut til et stort antall husstander langs hele norskekysten. Brosjyren gir råd om sikkerhet i båt, en oversikt over sjømerkene og informasjon om regelverket knyttet til fritidsbåter.

Ikke tilsyn, bare båtprat
Bakgrunnen for kampanjen er «Handlingsplan mot fritidsbåtulykker» der visjonen er null hardt skadde eller omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Mange av tiltakene innebærer målrettet holdningsskapende arbeid.
- Det er svært nyttig å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for seksjon fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Han påpeker også at ingen skal være redde å få besøkende fra direktoratet om bord.
- Vi har allerede besøkt flere båthavner i sommer, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode. Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker, sier Søreng.

Flere dødsulykker

Ifølge båtlivsundersøkelsen 2018 er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og over 60 prosent av Norges befolkning har tilgang til å dra ut i fritidsbåt. I gjennomsnitt mister dessverre 30 familier sine kjære i forbindelse med bruk av fritidsbåt – hvert år. Ferske halvårstall fra Sjøfartsdirektoratet viser at tolv personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år, tre flere enn på samme tid i fjor.
- Vi ønsker unngå at ulykkestallene øker i takt med antall båtbrukere, og oppfordrer alle som skal på sjøen om tenke på både egen og andres sikkerhet, legger Søreng til.

Artikkel av

Cecilie Klem
16 juli 2020

Del artikkelen