Slik søker du om momskompensasjon

02 juli 2020
Slik søker du om momskompensasjon

Les om hvordan din båtforening skal søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Søknadsfristen er 1. august, og søknaden sendes via KNBFs sekretariat.

På grunn av nye regler kan foreningene i år ikke søke om momskompensasjon for drift og vedlikehold av båtplasser og bryggeanlegg direkte knyttet kun til disse. Etter en endring i forskriften fra 1. januar 2019 ble disse å regne som en såkalt privatøkonomisk fordel. KNBF jobber for å endre på dette, men enn så lenge jobber vi etter den nye forskriften.

Se forklaring i denne videoen:
STig video lite

Her er veiledningen du trenger: 
Veiledning_for_søknad_om_momskompensasjon_for_2020_1.docx

Eksempel_på_utregning.docx

Vedlegg_til_søknad_må_fylles_ut.docx

Ny søknadsmodell
I år søker derfor KNBF etter en såkalt "dokumentert modell". Det innebærer at alle båtforeningene våre selv må sette opp sitt eget regnskap over hva de søker om momskompensasjon for og sende KNBF søknaden med disse utregningene vedlagt. KNBF sender deretter inn en helhetlig, samlet søknad.

Hva kan du søke om momskompensasjon for?
- Drift, vedlikehold og fornyelse av klubbhus, utkikkshus og anlegg/bryggeanlegg som ikke har direkte med båtplassene å gjøre.
- Drift, vedlikehold og fornyelse av alle anlegg som er allment tilgjengelige eller nødvendige for drift av de allment tilgjengelige anleggene eller installasjonene. Se vedlegg for eksempler.

Hvordan skal du fylle ut transaksjonslisten?
- Finn de postene i regnskapet som du mener vil gi momskompensasjon ifølge de nevnte kriteriene.
- Regn ut hvor mange prosent av utgiften som dekkes av kriteriene for momskompensasjon.
Eksempel: Dersom hovedbryggen har fem utstikkere hvorav en er gjestebrygge, gir kun driftsutgiftene til hovedbrygge og gjestebrygge grunnlag for momskompensasjon. Har man et bilag for drift/vedlikehold av hele bryggeanlegget, må man regne ut hvor stor prosent av denne utgiften som dekker hoved- og gjestebrygge.

- Bruk kommentar-feltet til å forklare kort hvordan du har kommet fram til beløpet.
- Legg gjerne ved utregningsskjemaet du får i denne eposten fra oss i KNBF, der kan du skrive mer utfyllende forklaringer på hvordan du har regnet ut prosentbeløp for eksempel.

Bruk gjerne utregningsskjemaet før du fyller ut transaksjonslisten som du finner på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside, følge denne lenken:

Husk å føre opp kun det beløpet du har regnet ut som momskompenserende i de tilfellene hvor du har regnet en prosent av en hel driftutgift.

Artikkel av

Cecilie Klem
02 juli 2020

Del artikkelen