Søk midler til kajakkprosjekter

04 september 2020
Søk midler til kajakkprosjekter

KNBF oppfordrer alle medlemsforeninger til å undersøke muligheten for å søke Ro- og padleled Oslofjorden om midler til kajakksatsing.

Norges Padleforbund skal etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden, fra Halden til Risør. Leden skal knytte lokale ruter opp mot hovedleden, som til sammen vil bli tre tusen kilometer ro- og padleruter. Langs rutene skal det på utvalgte steder etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for både oppbevaring og utleie av kajakker.

Les mer om hvordan din forening kan søke midler her:
www.oslofjord-ro-og-padleled.no

KNBF-foreningene skal med
KNBF er med i prosjektet og har siden oppstarten i juni oppfordret båtforeninger, -lag og –klubber til å søke midler, blant annet til prosjekter som kan bidra til å bygge ut fasiliteter som utleiesteder og oppbevaringsstativ knyttet til leden.

Økt friluftsliv i Oslofjorden
Målsettingen med leden er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom samarbeid med båtforeninger, padleklubber og andre friluftsaktører, vil det legges til rette for trygge og kvalitetssikrede ruter knyttet tett opp mot der folk bor og oppholder seg. Målet for alle er økt friluftsliv på fjorden.

Sparebankstiftelsen
Prosjektet løper fra 2019 til 2022 og utføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten. Økonomisk støtte til gjennomføringen er sikret med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Her finner du veiledning hvis dere vil søke midler:
www.oslofjord-ro-og-padleled.no

Artikkel av

Cecilie Klem
04 september 2020