Søk penger fra Ro- og padleled Oslofjorden

02 juli 2020
Søk penger fra Ro- og padleled Oslofjorden

KNBF oppfordrer båtforeninger i Oslofjorden om å søke midler fra Ro- og padleled Oslofjorden. Prosjektet er hjemmehørende i Norges Padleforbund, som har knyttet til seg mange samarbeidspartnere, blant annet Kongelig Norsk Båtforbund.

Søknadsportalen for tilskudd til utviklingen av ro- og padleled er klar for å motta søknader. Nøl ikke, sørg for å gjøre dere kjent med løsningen og registrer båtforeningen eller båtlaget som søker.

Prosjektet har vi mottatt 14,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle ro- og padleleden i Oslofjorden. For disse midlene håper prosjektet å få til både tilgangspunkter, merking, overnattingsplasser og mye, mye mer. I samarbeid med lokale lag, klubber og foreninger skal vi samlet løfte dette feltet. Men de trenger altså hjelp fra båtforeningene langs kystlinjen i Oslofjorden.

Se informasjon om kriterier og søknadsprosess her.

Har dere og båtforeningen planer om å bygge tilgangspunkt og/eller har padlere i foreningen lyst til å lage ruter i tilknytning til ro- og padleleden? Da kan dere søke i det såkalte Trinn 1. Har dere planer om å bygge allment tilgjengelig flytebrygger, kajakkstativ, planering for teltplass, gapahuker, friluftstoaletter eller annet, kan dere søke i det såkalte trinn 2.

Begge søkportaler er lansert, og søknadsfristen er henholdsvis 15. august og 1. november. Søknadene må først gjøres i trinn en og deretter trinn 2.

Se mer informasjon om kriterier og søknadsprosess her.

Artikkel av

Cecilie Klem
02 juli 2020

Del artikkelen