Søker om tre millioner i momskompensasjon

03 september 2020
Foto: Alta båtforening

Denne uka sendte sekretariatet i KNBF inn søknad om 3,1 millioner kroner i momskompensasjon på vegne av 90 medlemsforeninger. Søknadsbeløpene varierer fra 165 000 til 2000 kroner.

Etter at søknaden for 2018 ble avslått og klagebehandlingen utsatt, valgte KNBF å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon på en ny og mer arbeidskrevende måte. Målet er blant annet å dokumentere den allmennyttige driften båtforeningene våre representerer langs hele norskekysten.

Les mer om KNBFs momskompensasjonssøknad her. 

Ny måte å søke på
Å bruke den såkalt dokumenterte modellen har vært arbeidskrevende for foreningene, som har måttet spesifisere hvilke momsutgifter de søker om kompensasjon for. Det har blitt lagt ned mye jobb de siste ukene og månedene.

KNBF har sendt ut materiell og veiledere, og vært tilgjengelig for assistanse. De fleste foreningene klarte brasene på egen kjøl, mens andre foreninger har trengt hjelp til å finne fram til riktig strategi og metode for å finne sitt søknadsbeløp.
Les mer om momskompensasjon og dokumentert modell her.

KNBF venter nå på at klagen på avslaget for 2018 blir behandlet i Lotterinemda. Vi håper på å kunne gå over til en modell som er mindre arbeidskrevende for foreningene i søknaden om momskompensasjon for 2020. Vi håper selvfølgelig også på medhold i vår klage. Vi kommer tilbake med mer informasjon fortløpende. 

Artikkel av

Cecilie Klem
03 september 2020