Søknad om momskompensasjon avslått

09 desember 2019
Søknad om momskompensasjon avslått

KNBF har fått avslag på søknaden om momskompensasjon for 260 båtforeninger. Forbundet søkte Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få kompensert til sammen rundt 12 millioner kroner i merverdiavgiftskostnader for 2018.

Dette betyr at alle de 260 medlemsforeningene KNBF har søkt momskompensasjon på vegne av, ikke vil motta slik kompensasjon per utgangen av desember. Dette er en svært uheldig situasjon, som KNBF beklager på det sterkeste.

- Dette er en veldig dårlig nyhet. Det er for tidlig å si hva i avslaget vi kommer til å klage på grunnlag av, men klage skal vi, sier generalsekretær Endre Solvang, som understreker at avslaget er svært overraskende.

Årsaken til avslaget er å finne i en endring av forskriften for momskompensasjon fra 1. januar 2019 som innebærer at fritidsbåten anses å være av privatøkonomisk karakter og ikke skal tilgodesees med momskompensasjon. 
- Dette er vi i utgangspunktet uenig i, og vi vil se spesielt på dette prinsippet sammen med jurister, sier generalsekretær Solvang. 

- Vi har fått et begrunnet avslag som gir oss muligheten til å sende en god og grundig klage, sier Solvang.
KNBF setter alt inn på å gå gjennom avslaget med jurister og jobbe på spreng med en anke fram mot klagefristen ved årsskiftet.

- Vi kommer til å sette alt vi kan avse av ressurser inn i dette arbeidet. Vi håper klagen medfører en ny og rimelig vurdering av søknaden, sier Solvang.

Les også: Presidentens brev til medlemmene.  

Artikkel av

Cecilie Klem
09 desember 2019

Del artikkelen