Svar på Kystverkets undersøkelse om sjømerking

11 september 2019
Fyrlykta Lade molo ytterst på Pir II på Brattøra i Trondheim. Foto: Flickr

Kystverket vil ha din tilbakemelding på sjømerkingen. De oppfordrer brukere av norskekysten, inkludert førere av fritidsbåter, til å delta i den omfattende brukerundersøkelsen.

Nå kan fritidsbåtførere hjelpe Kystverket å forbedre sjømerkingen langs norskekysten. Kryss av i boksen for «Navigatør av fritidsbåt» og bli med i undersøkelsen.

«Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende for at merkingen skal bli best mulig. Ved å svare på vår undersøkelse har du som bruker en unik mulighet til å forbedre din hverdag som sjøfarende,» sier Per-Magne Løseth Rovde i Kystverket i artikkelen på etatens nettsider.

Kystverket lanserte undersøkelsen på sine nettsider i forrige uke, og svarfristen er fredag 25. oktober i år.

https://www.kystverket.no/Nyheter/2019/september/vil-har-brukernes-tilbakemelding-pa-sjomerkingen/

Godt grunnlag for forbedringer
Undersøkelsen går ut til både kystverkansatte, yrkesbåtførere og andre sjøfarende og brukere av kysten.
Per Mange Løseth Rovde ønsker seg et så godt grunnlag for forbedringer som mulig, og oppfordrer alle til å videresende lenken til andre i målgruppa.
Resultatene presenteres på kystverket.no.
Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kystverket, ved Per-Magne Løseth Rovde.

Artikkel av

Cecilie Klem
11 september 2019