Tilskuddsordning i Sjøfartsdirektoratet

30 oktober 2018
Tilskuddsordning i Sjøfartsdirektoratet

Frivillige lag og organisasjoner kan årlig søke Sjøfartsdirektoratet om støtte til å arrangere sjøvettiltak for barn og unge gjennom tilskuddsordningen for sjøvett-tiltak.

Fristen for å søke om midler til aktivitet i 2019 er 1. november 2018.

1 million kroner deles ut
Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker. Et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter for barn og unge. Hvert år blir omtrent 1 million kroner fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge. Det er alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere som har fått støtte.

sjovettiltak SjfartsdirFOTO: Sjøfartsdirektoratet

Hvem kan få støtte?
Tilskuddsordningen er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Tilskuddsordningen skal støtte sjøvettaktiviteter
Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2019.

Les mer om tilskuddsordningen og søkeprosessen på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Artikkel av

Tom Ruud
30 oktober 2018

Del artikkelen