- Vi setter avslaget høyt på agendaen

10 desember 2019
- Vi setter avslaget høyt på agendaen

Nyheten om at KNBFs søknad om momskompensasjon på vegne av 260 båtforeninger fikk avslag, kom som et sjokk. Vi kommer til å mobilisere både juridisk og gjennom vårt politiske nettverk med målstyrte aktiviteter, skriver president i KNBF i dette brevet til medlemsforeningene i forbundet.

Til Tillitsvalgte og medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF):

Vi står samlet i sak
som Norges eneste landsdekkende båtfellesskap!


Det var ingen hyggelig lesing, tilbakemeldingen som ble gitt på vår søknad om kompensasjon for innbetalt moms for driftsåret 2018. Nyheten om at hele vår søknad på vegne av 260 båtforeninger fikk avslag, kom som et sjokk. Forbundet hadde søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om å få kompensert til sammen rundt 12 millioner kroner i merverdiavgiftskostnader for 2018.

KNBF søker om denne kompensasjon på vegne av våre flotte, ideelt drevne båtforeninger i hele Norge. Med utgangspunkt i at dette er en av flere viktige medlemsfordeler, er dette en sak vi sammen skal kjempe for. Når jeg vet hvilket arbeid som er lagt ned av vår generalsekretær for å tilpasse søknaden til de nye retningslinjene, blir dette ekstra trist.

Vi skal ikke være lenge på stasjon frustrasjon!


Jeg kan love at ledelsen i KNBF setter denne saken høyt på agendaen. Vi kommer til å mobilisere både juridisk og gjennom vårt politiske nettverk med målstyrte aktiviteter.


Derfor er jeg meget glad for den kontinuiteten vi nå har opparbeidet i arbeidsutvalget i KNBF, den real- og formalkompetansen som finnes her og det politiske nettverket som vi har opparbeidet. Dette gir oss muskler som ikke må settes i spill ut over det som er nødvendig i 2020. Vi er alle innstilt på å jobbe videre med målrettede tiltak i oppdrag for våre flotte medlemsforeninger i hele landet. Husk det er i motbakke det går oppover.


Det er nå viktig å stå sammen som organisasjon og mobilisere slik at vi fortsetter vår flotte fremdrift mot 50 000 medlemmer tilsluttet KNBF. Vi trenger å ha alle familiemedlemmene ombord på skuta for å ha optimal politisk tyngde. Slik skal vi fortsette å lykkes sammen for å løse dagens og morgendagens utfordringer for båtfolket i Norge!


Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å opprettholde en levende kystkultur, øke sikkerheten for båtfolket i fritidsflåten og bygge god folkehelse. Veien videre må bygges gjennom å fortsette å søke støtte i å etablere ideelle, trygge og godt organiserte fritidsbåthavner. Noe som er og blir viktig å slåss for fremover.

Å stå samlet nå er meget viktig. Her må vi alle bistå foreningene slik at alle forstår hvor viktig KNBF er. Sekretariatet skal sørge for god informasjon ut til regioner og tilrettelegge for informasjonsflyt. Vi skal synliggjøre utfordringene og mulighetene på en balansert måte.

Vårt hovedmål og bidrag til båtfolket i Norge skal være vårt båtpolitiske engasjement som talerør for båtfolket inn på Stortinget.

Momskompensasjonen skal vi sloss for! Jeg er meget ydmyk overfor den flotte jobben vi nå gjør sammen og vil takke dere alle for det.

Sammen skal vi fortsette å lykkes!

Med vennlig hilsen
Kongelig Norske Båtforbund
Egil Kristian Olsen
president

Les også: Søknad om momskompensasjon avslått

 

Artikkel av

Cecilie Klem
10 desember 2019

Del artikkelen