Båttinget i april: Møteplass for båtfolket

31 januar 2020
Båttinget i april: Møteplass for båtfolket

Fritidsbåtfolket møtes til Båtting i Bergen 24.-26 april. Det blir interessant forbundsarbeid, brennbare båtpolitiske diskusjoner og gode samtaler båtfolk imellom.

KNBFs årsmøte arrangeres hvert annet år og heter Båttinget. Her avgjøres de store, viktige sakene i forbundet, og her diskuteres båtpolitikk så skipperluene skvetter.
Bruk dette skjemaet og send påmeldingen til  
Scandic Ørnen Hotel i Bergen er rammene rundt årsmøtet i KNBF. Her starter Båttingets allmenne del klokka 09.00 lørdag 24. april, mens Båttingets besluttende del starter klokka 13.30 lørdag og varer til kvart over seks på ettermiddagen.

Frist for innmelding av forslag og saker er 26. februar, så dersom din båtforening eller du som personlig medlem har en viktig sak eller noe du brenner for, send oss en epost, så tilbyr sekretariatet assistanse. Bruk denne adressen: .

Delegater, gjester og ledsagere melder seg alle på Båttinget ved å benytte et påmeldingsskjema. Det kan du også få hvis du sender oss en epost på . Merk eposten «Påmelding Båtting». Påmelding ønskes snarest og senest til og med 10. mars.


Representasjon og stemmerett

Medlemsforeningene kan stille med flere delegater etter eget ønske. Medlemsforeningene tildeles stemmer i henhold til vedtektenes § 7.9 slik:
Inntil 100 aktive medlemmer: 1 stemme
Fra og med 101 til og med 300 aktive medlemmer: 2 stemmer
Over 300 aktive medlemmer: 3 stemmer
Oversikt over delegater til Båttinget og fullmakthavere til Båttinget må sendes KNBF senest ti dager før Båttingets første dag, 24. april. 

Delegater med tildelte stemmer som er påmeldt, men som ikke møter til Båttinget skal gis blank stemme. Det settes opp endelig stemmefordeling av sekretariatet en uke før Båttinget.

Program

Fredag 24. april
18.00-22.00 Uformelt Velkomstparty for delegater og ledsagere Fløirestauranten
Lørdag 25. april
09.00-09.10 Båttinget åpnes ved president, fylkesordfører og regionleder
09.30-09.50 KNBF Strategiplan 2020-2024
09.50-10.10 Norske Sjø Forsikringsordning - veien videre
10.10-10.30 Båtpolitisk Plattform
10.50-12.30 Båtpolitisk debatt.
12.30-13.30 Lunsj
13.30-18.15 Tingforhandlinger (årsmøte)
20.00-23.00 Festmiddag.
10.30-14.30 Ledsagerarrangement - Byvandring Bergen sentrum med guide

Søndag 26. april:
08.00-10.00 Frokost og hjemreise for delegater og ledsagere

Innkalling
Innkalling sendes medlemsforeninger fire uker før Båttinget finner sted, og legges ut på vår hjemmeside knbf.no. Her får delegatene tilsendt forbundsstyrets årsberetning med komiterapporter, regnskap og revisjonsberetning, innkomne forslag som skal behandles av Båttinget. Innkallingen inneholder også budsjett, valgkomiteens forslag og program utover det som er nevnt i dagsorden for Båttinget.

Saksunderlag
Vedtektsfestet saksunderlag distribueres elektronisk til alle påmeldte med e-post og blir dessuten nedlastbart fra 14. april på KNBFs hjemmesider under overskriften Båttinget 2020 øverst på hjemmesiden vår. Delegater får en heftet papirversjon utdelt på Båttinget ved ankomst.

KNBF ønsker alle medlemmer velkommen til Båttinget 2020!

Artikkel av

Cecilie Klem
31 januar 2020

Del artikkelen