Vrakpantordningen fungerer ikke

08 oktober 2019
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Det er bred enighet om at dagens ordning for vrakbåtpant ikke fungerer. Et offentlig båtregister vil gjøre retur og gjenvinning enklere. Det var konklusjonen da alle kommunene rundt Oslofjorden møtte Oslofjordens Friluftsråd til møte om vrakbåter og returordningen i forrige uke.

Temamøtet ble arrangert av Oslofjordens Friluftsråd under ledelse av rådgiver Bjørn Heidenstrøm og fagsjef Tom Sørum fredag 4. oktober. Møtet var dedikert til vrakbåtproblematikken, samt behovet for et båtregister som kan gjøre det mulig å identifisere gjenlagte fritidsbåtvrak langs kysten. Møtet fant sted hos Bymiljøetaten i Oslo, og hadde deltakere fra alle kommuner langs Oslofjorden, samt interessenter fra flere organisasjoner. Organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith deltok for Båtforbundet.

Vrakpanten dekker knapt transport av mindre båter, og mangelen på et obligatorisk båtregister gjør arbeidet med retur og gjenvinning svært vanskelig. Det var den unisone konklusjonen fra alle frammøtte. Blant utfordringene som ble drøftet var systemer for håndtering av båtvrak, gjenvinningsproblematikk og kostnader ved destruering og lagring av uidentifiserte båter. For tiden er det kun ett mottak for store båter, det ligger på Kambo utenfor Moss i Østfold.

Deltakerne var enige om at det er behov for å få på plass et offentlig båtregister så snart som mulig. Hvordan veien dit kan være, ble diskutert grundig.
- Båtforbundet anbefaler en bærekraftig systemutvikling for vrakbåthåndtering i form av felles interkommunal manual, sier organisasjonsrådgiver i KNBF, Stig Hvide Smith. Han poengterer at Båtforbundet er en profesjonell partner som ønsker å være med i diskusjonen rundt vrakpantordning og båtregister.
- Det synes som om problematikken rundt vrakbåter og forsøpling håndteres profesjonelt blant Oslofjordens kommuner, dog med svært begrensede ressurser. Temaene er landsdekkende utfordringer som vil bli drøftet videre internt i KNBF, sier Hvide Smith.

Oslofjorden fritidsråd

Oslo friluftsråd hadde samlet kommuner, interessenter og organisasjonslivet til møte om vrakbåter og båtregister. Nederst til venstre Båtforbundets Stig Hvide Smith. Foto: Bjørn Nordby

Artikkel av

Cecilie Klem
08 oktober 2019

Del artikkelen