Miljøhjørnet

17 06 KNBF Batforening Footer 1800x200px

KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeningene løpende orientert om miljøarbeid. Miljøarbeidet ledes av KNBF's Miljøkomite (se Om oss).

Her kan du laste ned følgende pdf-dokumenter:

    1. KNBF's nye miljøveileder.
    2. KNBF's nye dokument om farlig avfall.
    3. KNBF's nye dokument om avfallsplan i Båtforeninger.
    4. På båttur i vår følsomme Natur

 

 

Har du miljø-tips eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte KNBF på . KNBF arbeider for «Et bedre båtliv på naturens premisser»