Natur

Natur

Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Hvordan vil du møte sjøen, strandsonen og gjestehavna når du skal ut å nyte sjølivets gleder? Her er noen tips når du er ute på tur i vår følsomme natur:

 • Avgasser fra motor er et miljøproblem. Regelmessig service og vedlikehold reduserer utslipp og skader på miljøet.
 • Vis respekt for naturreservater, fauna og dyreliv
 • Ta vare på naturen også når du går i land. Det finnes ingen ”allehundrett”. Hopp i land med hunden i band og posen i hand.
 • Ta vare på avfallet og kast det på anviste steder
 • Engangsgriller er ikke miljøvennlige. Om du må bruke dette, sørg for å kaste den på  forsvarlig måte.
 • Støy er også forurensning. Stjel ikke stillheten, freden og roen fra noen
 • Hekksjø skaper uro og fare

Toalett ombord

 • Ved tømming på sjøen skal dette skje minst 300 meter fra land (gjelder saltvann).
  • Bruk alltid tømmestasjoner der de finnes
   Om det ikke finnes toalett i uthavner – grav ned dine etterlatenskaper