Artikler merket med: båtplasser

Lover flere båtplasser i Oslo
28 august 2019

Det skal bli flere båtplasser, og de småbåthavnene som eksisterer blir ikke borte før båtfolket er fornøyd med et eller flere alternativ. Det var budskapet fra oslopolitikere i alle valører på KNBFs båtpolitiske debattmøte.

Båtpolitiske debattmøter
16 august 2019

Er du i tvil med hensyn til hvilket parti du skal støtte ved kommune- og fylkestingsvalget, eller bare nysgjærrig på hva "ditt" parti mener i saker som interesserer deg som båteier? Møt opp på båtpolitiske debattmøter
Region Øst av KNBF arrangerer båtpolitiske debattmøter i Tønsberg, Oslo og Hamar.

Minnevika bru skaper utfordringer
09 august 2019

KNBF har engasjert seg for å ivareta båtfolkets interesser under bygging av ny jernbanebru på Minnesund.