Om Oss

KNBF er en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser.

Vi ivaretar dine interesser!

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere og -brukere. KNBF har 370 medlemsforeninger og 47.000 medlemmer, inkludert personlige medlemmer. Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. KNBF er en sammenslutning av båtforeninger, båtklubber, lag og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig , ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har denne organisering:

organisering av knbf stor

 

Her kan du se hva Fagerstrand Båtforening har hatt av nytteverdi av sitt KNBF-medlemskap:

KNBF er også medlem av Frivillighet Norge, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.

Frivillighet Norge
http://www.frivillighetnorge.no/

Nordiska Båtrådet
http://batunionen.se/om-svenska-batunionen/landningssida-nordiska-batradet/

European Boating Association
http://www.eba.eu.com/

Nedenfor ser du medlemmene av dagens forbundsstyre som representerer alle forbundets regioner.

 • Egil Kr. Olsen
  Egil Kr. Olsen
  President
  47715070
 • Jan-Inge Kleppevik
  Jan-Inge Kleppevik
  Visepresident
  90586583
 • Birger Schjølberg
  Birger Schjølberg
  Finansleder
  90095763
 • Helge A. Karlsen
  Helge A. Karlsen
  Styremedlem
  916 75 754
 • Inge Magne Fister
  Inge Magne Fister
  Styremedlem
  400 52 652
 • Bjørn Ydse
  Bjørn Ydse
  Styremedlem
  480 96 700
 • Idar Arve Krumsvik
  Idar Arve Krumsvik
  Styremedlem
  957 88 341
 • Geir Giæver
  Geir Giæver
  Styremedlem
  958 88 710
 • Jan Erik Johansen
  Jan Erik Johansen
  Styremedlem
  416 23 116
 • Odd-Are Skoglund
  Odd-Are Skoglund
  Styremedlem
  959 73 986

Vi står på for våre medlemmer

President, visepresident og finansleder er valgt av Båttinget, de øvrige styremedlemmene er valgt fra respektiv region for 2 år ad gangen. Sammen utgjør de forbundsstyret i KNBF. President, visepresident og finansleder utgjør arbeidsutvalget (AU).

Forbundsstyret møtes normalt 4 ganger pr. år, mens AU møtes ved behov. Selv om regionene er autonome, foregår det mye utveksling av informasjon mellom styremedlemmene i tillegg til at regionene rapporter hvordan situasjonen er i den enkelte region.

Forbundsstyret skal også trekke opp linjene for virksomheten mellom hvert møte samt overvåke forbundets økonomi.

KNBF har også nedsatt en rekke komiteer for å behandle spesielle områder og felter. Komiteene rapporterer til forbundsstyret ved hvert møte. Hvem som inngår i de forskjellige komiteene kan du lese her. 

Nedenfor kan du se 3 av våre satsningsområder. For øvrig satser vi på en bredest mulig samfunnskontakt og at KNBF skal være en naturlig høringsinstand i alle spørsmål som gjelder småbåtbruk samt lover, regler og restriksjoner som berører våre medlemmer.