Fellesskap
Sammen er vi sterke
Miljøbevisthet
Miljøbevisthet er viktig for oss
Sikkerhet
Vi har fokus på sikkerhet