Fellesskap
Sammen er vi sterke
Miljøbevissthet
Miljøbevissthet er viktig for oss
Sikkerhet
Vi har fokus på sikkerhet