Dette er noe av det vi fikk på plass i 2015

Dette er en del av de sakene vi har fått på plass i 2015. 

 • Deltatt på to båtpolitiske seminarer på Stortinget
 • Gjenopprettet Sikkerhets- og Utdanningskomiteen(SUK)
 • Bistått Bergen kommune med kartlegging av 84 småbåthavner og avfallsplanlegging for disse
 • Spart Riska båtforening for 102.000 ved bryggekjøp
 • Deltatt på EBA –møte i Italia og i Tyskland
 • Fått på plass en ny hjemmeside og ny Facebook-side
 • Gitt ut 9 nummer av Fritidsbåten
 • Spart Olderhavna Båthavn (Finnsnes) for 700.000 på innkjøp av nytt bryggeanlegg
 • Gjennomført gode møter med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket
 • 11. nye svaibøyer lagt ut i region Vest og 13. svaibøyer lagt ut i region Sør
 • Bistått 35 medlemsforeninger med ulike saker
 • Fått laget ny brosjyre om sikkerhetskontroll samt profilhåndbok,
 • Lagd ny Miljøvernleder og utarbeidet informasjonsbrev til personlige medlemmer
 • Fått på plass en ny profilkolleksjon
 • Oppgradert vårt administrative system fra Navision 2000 til MS NAV 2015
 • Laget utkast til ny båtpolitisk plattform
 • Hatt stand på messene «Sjøen for alle» og «Båter I Sjøen»
 • Gjennomført båtpolitisk møte i Oslo før kommunevalget om havne- og opplagsplasser
 • Gjennomført et besiktigelseskurs i Oslo
 • Betalt ut 6,5 mill. kroner i momskompensasjon til 199 båtforeninger
 • Fått til 65 oppslag i media på viktige båtpolitiske saker
 • Oppdatert KNBF presentasjonsfilm
 • Laget en ny strategiplan for KNBF som skal legges fram på Båttinget for godkjenning i april 2016
 • Inngått en ny media-avtale med Båtens Verden
 • Vervet 32 nye båtforeninger og fått 2600 nye medlemmer. Status 31. desember 2015: Antall medlemmer: 39187. Medlemsforeninger:297