Fellesskap

17 06 KNBF Batforening Footer 1800x200px

En viktig forutsetning for KNBF for å nå frem i vår påvirkning av politikere og myndigheter, er at vi har en sterk organisasjon i ryggen. KNBF har i dag ca 370 medlemsforeninger og ca 47.000 medlemmer. Av disse er ca 3.500 personlige medlemmer, og ca 43.500 tilsluttet via en båtforening.

KNBF er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for båtfolk i Norge. Hvis du blir medlem, står Båtfolket ennå bedre rustet for å hindre nye avgifter og reguleringer som ikke gavner fritidsbåtbrukerne.