Fellesskap

17 06 KNBF Batforening Footer 1800x200px

KNBF ønsker å være effektive i vår påvirkning av politikere og myndigheter. En helt nødvendig forutsetning er at vi har en sterk organisasjon i ryggen. KNBF har i dag i 370 medlemsforeninger og  47.000 medlemmer. Av disse er 3500 personlige medlemmer, og 43.500 er tilsluttet via en båtforening.

KNBF er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for båtfolk i Norge. Hvis du blir medlem står Båtfolket ennå bedre rustet i møte med myndigheter både nasjonalt og lokalt i saker som er viktige for fritidsbåtbrukerne.