Miljøbevisthet

17 06 KNBF Batforening Footer 1800x200px

Miljøbevisthet er viktig for KNBF. Vi ferdes i en sårbar natur og våre medlemmer har et ansvar for å bevare naturen. Båtpuss og bruken av stoffer, deponering av farlig avfall, utslipp til sjøs samt støy, det stilles stadig sterkere krav til hvordan vi oppfører oss til daglig. KNBF jobber aktivt med å informere medlemmer og medlemsforeninger om gjeldende krav, i tillegg fungere vi som høringsinstans for myndighetene. 

Våre korte miljøfilmene finner du under Om oss og Video.

Vår populære miljøveileder har kommet i ny utgave. Den tar for seg de fleste miljøspørsmål knyttet til både vedlikehold og bruk av fritidsbåt. Last den ned her eller bestill den fra vårt sekretariat.

DSCF1692

KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeningene løpende orientert om sitt miljøarbeid. Miljøarbeidet ledes av KNBF Miljøkomite (se Om oss). På denne siden vil du finne relevant miljøinformasjon KNBF har eller utarbeider. Her vil du blant annet finne KNBF Miljøveileder og temabaserte miljøfoldere og miljøfilmer. Du vil finne nyttig foreningsinformasjon om avfallsplan for båtforeninger og miljøinspeksjoner som Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomfører i landets marinaer og småbåthavner. Miljøhjørnet vil være under stadig utvikling med nye artikler og innhold. Har du tips eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte KNBF på . KNBF arbeider for «Et bedre båtliv på naturens premisser».

Oslo, 30. august 2016