Viktige saker som KNBF jobber med

KNBF jobber aktivt på en rekke områder for sine medlemsforeninger og medlemmer.

Viktige saker som KNBF jobber med
  • Arbeid for økt sjøsikkerhet og tryggere seilas for båtfolk.
  • Bedre rammevilkårene for båtfolket.
  • Sikre havne- og opplagsplasser særlig i pressområder.
  • Havarikommisjon også for fritidsbåtulykker og dødsfall.
  • Felles fartsgrenser langs kysten.
  • Produsentkontroll av fritidsbåter må styrkes.
  • Fjerning av urimelige avgifter og eiendomsskatt på flytebryggeanlegg.
  • Svare på offentlige maritime høringer og tale på vegne av båtfolket.
  • Ny båtlivsundersøkelse for 2023 som presenterer oppdaterte fakta om båtlivet i Norge.
  • Tale KNBF og båtfolkets sak i media og i det offentlige rom.