Viktige saker som KNBF jobber med

KNBF jobber aktivt på en rekke områder for sine medlemsforeninger og medlemmer.

Viktige saker som KNBF jobber med
  • Arbeide for økt sjøsikkerhet og tryggere seilas for båtfolk
  • Bedre rammevilkårene for båtfolket
  • Sikre havne- og opplagsplasser (særlig i pressområder)
  • Havarikommisjon også for fritidsbåtulykker og dødsfall
  • Felles fartsgrenser langs kysten
  • Produsentkontroll av fritidsbåter må styrkes
  • Fjerning av urimelige avgifter og eiendomsskatt på flytebryggeanlegg
  • Svare på offentlige maritime høringer hvor KNBF taler båtfolkets interesser.
  • Ny båtlivsundersøkelse for 2016 som presenterer oppdaterte fakta om båtlivet i Norge.
  • Tale KNBF og båtfolkets sak i media og i det offentlige rom