Visjon, Rolle og Verdier

Et bedre båtliv for alle.

Visjon

Vår visjon innebærer å sikre gode rammevilkår for alle brukere av fritidsbåt.

Skal vi lykkes med dette er det viktig å samle hele fritidsbåt-Norge til ett rike, slik at vi blir hørt i det offentlige rom.

Visjon, Rolle og Verdier

Rolle

  • Forbli Norges største båtfelleskap - et talerør for fritidsbåtlivet i Norge med utgangspunkt i et sterkt samfunnsengasjement.

Verdier

  • Engasjert

Våre medarbeidere og tillitsvalgte trives i rollen som samfunnsengasjerte og motiverte talspersoner for båtfolkets interesser.

  • Troverdig

Vårt arbeid for båtfolket preges av ærlighet, trygghet, hardt arbeid og motivasjon.

  • Spenstig

Vi skal preges av nysgjerrighet og dristighet. Det er lov å gjøre feil og vi skal sette oss hårete mål.

  • Løsningsorientert

Vårt arbeid preges av evnen til å se muligheter, alliansebygging, stayerevne og løfte i flokk.