Informasjon for tillitsvalgte

Informasjon for tillitsvalgte

FORSIKRING
Alle tillitsvalgte i KNBF, herunder

• Forbundsstyre
• Regionstyrer
• Komiteer og andre oppnevnte arbeidsgrupper
• Besiktigelsesmenn

er forsikret slik gjennom fellespolise i Norske Sjø:
• Styreansvarsforsikring for inntil 500.000
• Ulykkesforsikret for inntil 500.000 og
• Ansvarsforsikret for inntil 250.000.

Eventuelle henvendelser rettes til generalsekretær.

 

Andre fordeler og avtaler for tillitsvalgte

Rabattavtaler på Scandic Hotels for styremedlemmer og ansatte