Sekretariatet

stig sekretar 2

Fungerende generalsekretær

Stig Hvide Smith
Sentralbord: 22356800, Tastevalg 5
Mobil: 478 29200

E-post: 

Hovedoppgaver: 
- Medlems- og foreningsfordeler
- Besiktigelsesmannordning
- Havneinspeksjon
- Svaibøyer
- Norske Sjø forsikringsordninger

Cecilie sekretar

Kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Klem

Sentralbord: 22356800, Tastevalg 2
Mobil: 908 17 997
E-post:

Ansvarsområder:

- Medlemskommunikasjon
- Internett og sosiale medier
- Mediahåndtering
- Intern og ekstern kommunikasjon
- Båtmesser
- Årets båtkommune

Heidi sekre 2

Kontormedarbeider
Heidi Nesttun Sunde

Sentralbord: 22356800, Tastevalg 4
E-post:

Ansvarsområder:
- Kontoradministrasjon
- Fakturering, reiseregning og medlemsservice
- Medlemsregister og profilartikler

Haagen Bach red1

IT-medarbeider
Haagen Bach
Sentralbord: 22356800, Tastevalg 3
E-post:

Ansvarsområder:
- Interne IT-systemer
- Mobilt sentralbord
- GDPR (personverndirektiv)
- KNBF svaibøyer

Skjermbilde endre2

Generalsekretær
Endre Solvang
Sentralbord: 22356800, Tastevalg 1
Mobil: 954 90 900
E-post:

Ansvarsområder:
- Organisasjonsbygging
- Momskompensasjon
- Økonomi
- Båtpolitisk arbeid