Vedtekter

KNBFs virksomhet reguleres av vedtekter og styrende dokumenter. Vedtektene omhandler KNBFs formål, organisering og formalia. Den daglige virksomheten er regulert i styrende dokumenter.

De gjeldende vedtektene ble vedtatt på ordinært Båtting på Fornebu april 2016 og kan først endres på kommende Båtting 2018.

01-02-001_KNBF_-_Vedtekter_20160423_vedtatt_Båttinget.pdfpdf