Årsmøte i KNBF Region Øst

26 februar 2020

Det avholdes årsmøte i Region Øst 26. februar kl. 19.00 hos Oslo Motorbåtforening. Drammensveien 160, Sjølyst Marina.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 4. februar 2020.