Årsmøte Region Øst

27 februar 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KNBF REGION ØST 2019

Styret i KNBF Region Øst innkaller med dette, medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen til årsmøte som finner sted i:

Holmen Motorbåtforenings lokale, Svend Haugs gate 1,
Drammen, 27. februar kl. 18:00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter
  3. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisorenes beretning
  6. Budsjett for inneværende år
  7. Innkomne forslag som ikke strider mot forbundets formål. Innleveringsfrist 5. februar 2019.
  8. Valg:

Årsmøtet etterfølges av et medlemsmøte. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:

            Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer:                1 representant

            Båtforeninger med 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer        2 representanter

            Båtforeninger med over 300 medlemmer:                           3 representanter

De som skal avgi stemme må medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.

Vi håper på godt fremmøte. Velkommen!

På vegne av styret i

KNBF Region Øst

Helge A. Karlsen
Leder/s/