Øst

Drømmepåske for båtfolk
20 april 2019

Det har vært et fantastisk påskevær for båtpuss og båttur. KNBF tok påskepulsen på en medlemsforening i Oslo syd.

Medlemstilbud:
17 april 2019

30 % avslag på Hurtigbåtkurs for fritidsfartøy

KNBF i møte med FrP
17 april 2019

Den 10. april åpnet stortingsgruppen i FrP dørene for båtpolitisk møte med Kongelig Norsk Båtforbund.

Bli med på Strandryddedagen 2019
16 april 2019

Marin forsøpling berører oss alle. Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. Delta!

Kun ett dødsfall fra fritidsbåt 1. kvartal
12 april 2019

Arbeidet med å få til en bedre og mer nyansert ulykkesstatistikk gir nå resultater. Det støttes av KNBF.