Øst

Styremøte hos Porsgrunn Motorbåtforening
19 mars 2019

Region Øst avholdt sitt styremøte nr 05/19, 19. mars i Porsgrunn.

God kontinuitet i Region Øst
06 mars 2019

Årsmøte ble avholdt 27. februar hos Holmen Motorbåtforening i Drammen.

Borre på KNBF-kartet
11 februar 2019

Vestfold styrker posisjonen i region Øst ytterligere med 240 medlemmer.

KNBF nådd 45.000 medlemmer
08 februar 2019

2018 ble et nytt godt medlemsår for KNBF. Dette er det 12. året i rekken med ny medlemsrekord.

Informasjon om kontingent til KNBF for 2019
01 februar 2019

KNBF vil sende ut kontingent til medlemsforeninger primo februar 2019.