Årsmøte i KNBF Region Øst

03 februar 2020

Årsmøtet i Region Øst avholdes i Oslo motorbåtforenings lokaler på Sjølyst i Oslo 26. februar.

KNBF Region Øst avholder årsmøte 26. februar 2020, klokka 19.00 i Oslo Motorbåtforening, Drammensveien 160, Sjølyst Marina i Oslo.

Saker som medlemmer vil ha behandlet i årsmøtet i tråd med vedtektene må være innsendt og styret i hende innen tirsdag 4. februar 2020.

Her kan du laste ned årsmøtedokumentene:

Velkommen! 
På vegne av styret i
KNBF Region Øst
Helge A. Karlsen

Artikkel av

Cecilie Klem
03 februar 2020

Del artikkelen