Borre på KNBF-kartet

11 februar 2019
Borre på KNBF-kartet

Vestfold styrker posisjonen i region Øst ytterligere med 240 medlemmer.

På årsmøtet 6. februar vedtok Steinbrygga Båthavn enstemmig å melde seg inn i forbundet. Styret hadde gjort gode forberedelser til årsmøtet med nødvendige vedtektsendringer og forberedelse av KNBF-medlemskap. Det var tilnærmet ingen motstand mot endring av vedtekter når medlemmene fikk forklart bakgrunnen og nødvendigheten av disse av styret og generalsekretær Endre Solvang. Det samme var tilfelle med innmelding av havna i forbundet. Dog var det en aktiv og interessert forsamling som var samlet for å fatte viktige beslutninger. Et 40-talls medlemmer hadde funnet veien til et godt styrt årsmøte.

Steinbrygga2 edit

Steinbrygga Bårhavn har lange historiske tradisjoner. Havna ble påbegynt allerede i 1948. Tyskerne hadde plasser store steinblokker som stridsvognhindre fra Borre kirke og ned mot havna. En del av disse ble, etter mye om og men i kommunen, benyttet som fundament til en molo. Det var uenighet om hvem som eide steinene, noe som forsinket denne prosessen drevet frem av lokalbefolkningen. Men lenge før vår tid var det dette vikinge-land fra rundt år 1200 e. Kristus. Borre har mange og viktige arkeologiske funn fra tidligere tider.

Steinbrygga2 edit

Forbundsstyret, sekretariatet og styret i region Øst ønsker Steinbrygga Båthavn hjertelig velkommen i Norges største båtfellesskap.

Artikkel av

KNBF
11 februar 2019

Del artikkelen