John Feltmann Halvorsen 1933-2020

08 juli 2020
John Feltmann Halvorsen 1933-2020

Strand Båtforenings havnesjef gjennom over 30 år er gått bort. Han døde hjemme St. Hansaften. Med dette forsvant en bauta og ildsjel fra foreningen.

John var utdannet froskemann i forsvaret, og senere jobbet han som froskemann/dykker for Viking Redningstjeneste.

Senere begynte John i Oslo Brannvesen som dykker. I Oslo Brannvesen hadde han sin jobb helt fram til pensjonsalder og gikk av som brannsjef på Briskeby brannstasjon i 1993.
Etter dette ble mye av hans tid viet til Strand Båtforening, og jobben som havnesjef. Han gikk på en måte inn i "ny vakt" uten turnus. John var svært delaktig i styret og alt som hadde med havna og området rundt. Det er nok ikke mange som ikke fikk en hjelpende hånd eller råd av John gjennom flere tiår, til han gikk av som havnesjef i 2016.

På årsmøtet til Strand Båtforening 11. april 2019, ble John Feltmann Halvorsen utmerket som æresmedlem. Dette satte han stor pris på, og i tillegg var det i 2019 Strand Båtforening hadde 90 års-jubileum.

John vil alltid 'være med oss' i foreningen og minnes som tryggheten selv, både for styret og alle medlemmer!

Våre tanker går til nærmeste familie og venner, og vi lyser fred over Johns minne. 

Artikkel av

Cecilie Klem
08 juli 2020

Del artikkelen